ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี

กระทรวงศึกษาธิการ สังกัด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

Special Education Center of Chanthaburi

ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซต์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี Special Education Center of Chanthaburi สร้างโอกาสทางการศึกษ พัฒนาศักยภาพคนพิการ
ID:special.chan

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจำจังหวัดจันทบุรี
 

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี  โทร 039-480-270 Fax 039-480-271

57/22 หมู่ 7 ตำบล ท่าช้าง อำเภอ เมือง จังหวัด จันทบุรี 22000