บุคลากร
 
ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซต์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี Special Education Center of Chanthaburi สร้างโอกาสทางการศึกษ พัฒนาศักยภาพคนพิการ
ID:special.chan
การให้บริการ

บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม

ความพิการ 9 ประเภท

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำนักงาน คณะกรรมการขั้นพื้นฐาน

 สำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ

 

 

 

ทำเนียบบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี
 
 
 
 
 

นางสาวฐาปณีย์ โลพันดุง

ผู้อำนวยการ

 

นางจันทร์จิรา อนัตตา วิภาตนาวิน

รองผู้อำนวยการ

 

นางสาวสมคิด จอน้อย

ครู คศ.1

 

นายอัทรินทร์ รัตนภาส

ครู คศ.2

 

นางสาวน้ำทิพย์ แสงหิรัญ

ครู คศ.2

 

นางสาวจรินยา ณ จัตุรัส

ครู คศ.1

 

นางสาววิชสุดา มิ่งปรีชา

ครู คศ.1

 

นางสาวกรวิการ์ ซื่อตรง

ครู คศ.1

 

นางสาวสุภาพร โลหากาศ

ครูผู้ช่วย

 

นายเกียรติศักดิ์ ตราชู

ครูผู้ช่วย

 

นายทัศนัย ขวนขวาย

ครูผู้ช่วย

 

นางสาวผาณิต เจตพุก

ครูผู้ช่วย

 

 

 

นางสาวดวงพร หวังอ้อมกลาง

ครูผู้ช่วย

 

 

นางสาวจีรภา กลัดทอง

พนักงานราชการ

 

นางสาวศิรินันท์ พรหมสวัสดิ์

พนักงานราชการ

 

 

 

นางสาวสุกัญญา ธรรมวาจา

พนักงานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
     
     
 
 
 
               ระบบ SET                

งานเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล

หน่วยบริการ 10 อำเภอ

  หน่วยบริการเมือง

  หน่วยบริการท่าใหม่

  หน่วยบริการนายายอาม

  หน่วยบริการแก่งหางแมว

  หน่วยบริการเขาคิชฌกูฏ

  หน่วยบริการมะขาม

  หน่วยบริการสอยดาว

  หน่วยบริการโป่งน้ำร้อน

  หน่วยบริการขลุง

  หน่วยบริการแหลมสิงห์

 
 
 
 

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี  โทร 039-480-270 Fax 039-480-271

58/22 หมู่ 7 ตำบล ท่าช้าง อำเภอ เมือง จังหวัด จันทบุรี 22000