แก่งหางแมว
 
ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซต์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี Special Education Center of Chanthaburi สร้างโอกาสทางการศึกษ พัฒนาศักยภาพคนพิการ
ID:special.chan
การให้บริการ

บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม

ความพิการ 9 ประเภท

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำนักงาน คณะกรรมการขั้นพื้นฐาน

 สำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ

 

 

 

หน่วยบริการแก่งหางแมว
     
   
 

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี
(หน่วยบริการแก่งหางแมว)

ความเป็นมาของหน่วยบริการแก่งหางแมว
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี หน่วยบริการแก่งหางแมว ได้ใช้พื้นที่ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. แก่งหางแมว โดยได้ขอใช้ห้องเรียนในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาทักษะให้กับนักเรียนที่มีความพิการในประเภทต่างๆ โดยได้รับความความอนุเคราะห์จาก อบต. แก่งหางแมว โดย นายวันชัย  แสงสุวรรณ นายก อบต.แก่งหางแมว ร่วมมือกับ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี โดย นางสาวฐาปณีย์  โลพันดุง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศาประจำจังหวัดจันทบุรี ในการทำข้อสนธิสัญญาความร่วมมือในการจัดการศึกษาด้วย

ปัจจุบันศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี หน่วยบริการแก่งหางแมว มีนักเรียนเข้ารับบริการทั้งหมด 4 คน และบริการตามบ้าน จำนวน 10 คน มีครูผู้ให้บริการ 1 คนและพี่เลี้ยงประจำอำเภอ 2 คน
ติดต่อสอบถาม 039-480270 โทรสาร 039-480271
เบอร์มือถือครูประจำอำเภอ      0991190498
เบอร์มือถือพี่เลี้ยงประจำอำเภอ  063-1620073

  ขอบข่ายการให้บริการ

  • บริการเตรียมความพร้อมทางการศึกษา
  • บริการเยี่ยมบ้านเด็กพิการ
  • บริการส่งต่อโรงเรียนเรียนรวม
  • บริการแนะนำ และให้คำปรึกษา
  • บริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
  • บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

   

   

 
     
 
 
 
               ระบบ SET                

งานเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล

หน่วยบริการ 10 อำเภอ

  หน่วยบริการเมือง

  หน่วยบริการท่าใหม่

  หน่วยบริการนายายอาม

  หน่วยบริการแก่งหางแมว

  หน่วยบริการเขาคิชฌกูฏ

  หน่วยบริการมะขาม

  หน่วยบริการสอยดาว

  หน่วยบริการโป่งน้ำร้อน

  หน่วยบริการขลุง

  หน่วยบริการแหลมสิงห์

 
 
 
 

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี  โทร 039-480-270 Fax 039-480-271

58/22 หมู่ 7 ตำบล ท่าช้าง อำเภอ เมือง จังหวัด จันทบุรี 22000