เกี่ยวกับเรา
 
ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซต์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี Special Education Center of Chanthaburi สร้างโอกาสทางการศึกษ พัฒนาศักยภาพคนพิการ
ID:special.chan
การให้บริการ

บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม

ความพิการ 9 ประเภท

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำนักงาน คณะกรรมการขั้นพื้นฐาน

 สำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ

 

 

 

เกี่ยวกับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี
     
 

ชื่อสถานศึกษา


ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจำจังหวัดจันทบุรี

สัญลักษณ์ของสถานศึกษา


 ตราสัญลักษณ์


ตราแบบเป็นรูปอักษรย่อ สพฐ. ซึ่งเป็นชื่อย่อของสำนักงานล้อมรอบด้วยลายบัวผูกเป็นวงรีบนพื้นสีเขียว ภายใต้รูปเสมาธรรมจักร หมายถึง หน่วยราชการขึ้นตรงกับกระทรวงศึกษาธิการ เบื้องล่างเป็นแถบ ชื่อเต็มของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อักษรทองและขลิบข้างแถบทองพื้นเขียว อันเป็นสีประจำกระทรวงศึกษาธิการ
สีลายขอบบัวดอกขาวปลายกลีบชมพูใบเขียวบนพื้นสีส้ม ดอกบัว หมายถึง ความเจริญทางพุทธิปัญญาและความงอกงามทางการศึกษา อันหมายถึง สีประจำวันพฤหัสบดี ซึ่งโบราณถือเป็นวันครู ผู้ประสิทธิ์วิทยาการ ให้แก่ศิษย์ ทั้งเป็นผู้วางรากฐานทางการศึกษาให้ถูกต้องและมีคุณธรรม
ทั้งหมดที่เป็นสีทอง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองในด้านการศึกษา ยังผลของการศึกษานั้น สู่การมีบุคลากรที่ดี มีความรู้ มีคุณธรรม ในการพัฒนาประเทศให้เจริญ


ชื่อศูนย์


ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี


ชื่อย่อ


ศกศ.จบ.


สีประจำศูนย์


เหลือง - ฟ้า


ต้นไม้ประจำศูนย์


ต้นโพธิ์


ปรัชญาของศูนย์

สร้างโอกาสทางการศึกษา พัฒนาศักยภาพคนพิการ


คำขวัญ


บริการเป็นมิตร ผลสัมฤทธิ์เพื่อคนพิการ


อัตลักษณ์


สะอาด  พัฒนาการดี


เอกลักษณ์


บรรยากาศดี  มีส่วนร่วมกับชุมชน


ที่ตั้ง


58/22 หมู่ 7 ถนนสุขุมวิท ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัด จันทบุรี 22000


เนื้อที่


6 ไร่ 1 งาน 70.4 ตารางวา


อาณาเขต


ทิศเหนือ  ติดกับ   ถนนสุขุมวิท 3 ชุมชนหมู่บ้านแสลง
ทิศใต้  ติดกับ   ชุมชนหมู่บ้านขอม ตำบลท่าช้าง
ทิศตะวันออก  ติดกับ  ชุมชนหมู่บ้านทุ่งรี ตำบลท่าช้าง
ทิศตะวันตก   ติดกับ  มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               ระบบ SET                

งานเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล

หน่วยบริการ 10 อำเภอ

  หน่วยบริการเมือง

  หน่วยบริการท่าใหม่

  หน่วยบริการนายายอาม

  หน่วยบริการแก่งหางแมว

  หน่วยบริการเขาคิชฌกูฏ

  หน่วยบริการมะขาม

  หน่วยบริการสอยดาว

  หน่วยบริการโป่งน้ำร้อน

  หน่วยบริการขลุง

  หน่วยบริการแหลมสิงห์

 
 
 
 

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี  โทร 039-480-270 Fax 039-480-271

58/22 หมู่ 7 ตำบล ท่าช้าง อำเภอ เมือง จังหวัด จันทบุรี 22000