งานสื่อ บริการ
   
ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซต์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี Special Education Center of Chanthaburi สร้างโอกาสทางการศึกษ พัฒนาศักยภาพคนพิการ
ID:special.chan
การให้บริการ

บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม

ความพิการ 9 ประเภท

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำนักงาน คณะกรรมการขั้นพื้นฐาน

 สำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ

 

 

 

สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใด

       
  แบบคัดกรอง
 
  ขั้นตอนการขอรับเงินอุดหนุน
 
  ขั้นตอนการขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก-สื่อ บริการ
 
   
 
   
 
   
 
 

คู่มือการขอรับสื่อ

คู่มือรายการสื่อ

   
 
 
 
 
 

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี  โทร 039-480-270 Fax 039-480-271

58/22 หมู่ 7 ตำบล ท่าช้าง อำเภอ เมือง จังหวัด จันทบุรี 22000